Babaithe Cultuír

Young at Art in Association with Cultúrlann McAdam ó Fiaich

Tue 09 Mar 2021

Performance times

Tues 9 March @ 10am

Age Recommendation

0-4 years

Cost: 

£5

Bígí linn d’eagrán speisialta ceiliúrtha  de Bhabaithe Cultúir, raon eispéireas idirghníomhach agus cruthaitheach a thacaíonn le léiriú cruthaitheach páistí óga trína chur ar a gcumas rudaí nua a thriail, agus an tsaoirse acu a bheith cruthaitheach mar is mian leo, i timpeallacht Ghaeilge atá sábháilte, spraíúil agus fáilteach.

Cuideoidh Babaithe Cultúir le féinmhuinín, scileanna idirphearsanta agus teicniúla páistí an-óg a fhorbairt agus soláthraíonn sé bealach iontach duit le ham duine le duine a chaitheamh le do leanbh.

Join us for a special festival online edition of Babaithe Cultúir (Culture Babies), an hour of interactive and creative experiences that support young children’s creative expression by enabling them to try new things, and the freedom to be creative, in a safe, fun and welcoming Irish language environment.

Babaithe Cultúir will help to build very young children’s self-confidence, interpersonal and technical skills as well as offering a wonderful way to spend one-on-one time with your child.

Delivered in Irish.

This event is interactive and will take place on Zoom. We suggest you use a device with working video and audio. Then head somewhere quiet with a stable WIFI connection so you can enjoy the show at its best!

We'll send you a reminder and a Zoom link on the day of the show. Make sure to give yourself some time in advance of the show to download Zoom so you don't miss the start!

Online via Zoom

Young at Art
Online Festival Hub
Belfast Childrens Festival
BT1 2ED
United Kingdom