Babaithe Cultúir presented by Young at Art in partnership with Cultúrlann Mc Adam Ó Fiaich

Babaithe Cultúir

Cultúrlann Mc Adam Ó Fiaich in partnership with Young at Art

Tue 25 Feb 2020 to Tue 24 Mar 2020

Performance times

10am-12pm

Age Recommendation

0-4

Cost: 

£4 per child
£2 per additional child

Gach maidin Mháirt ón 10.00 go dtí an 12.00 cuirfear fáilte roimh thuismitheoirí agus cúramóirí go léir agus a mbabaithe 0-4 bliana d’aois i nDánlann Dillon faoi choinne ealaíne agus cultúir i stíl na mbabaithe! 
Ealaíontóirí gairmiúla a dhear agus a chuirfidh ar fáil na seisiúin seo, lena n-áireofar gníomhaíocht shultmhar, chruthaitheach gach seachtainag tosú Dé Máirt 25 Feabhra 2020 agus ag leanúint ar aghaidh go ceann 4 seachtaine. Beidh ceantair léitheoireachta agus líníochta ar fail fosta. Fáilteofar roimh gach leibhéal líofachta Gaeilge. 

  • Seachtain 1 (25 Feabhra) - Fiosróimid ceol agus rithim
  • Seachtain 2 (3 Márta) - Fiosróimid uigeacht
  • Seachtain 3 (10 Márta) - Fiosróimid ár samhlaíocht féin (Féile Leanaí Bhéal Feirste)
  • Seachtain 4 (24 Márta) - Fiosróimid struchtúr agus dathanna 

Tacaíonn réimse na n-eispéireas a chuirfidh ‘Babaithe Cultúir’ ar fáil le léiriú cruthaitheach páistí óga a fhorbairt, cuirfidh sé ar a gcumas rudaí nua a thriail, agus tabharfaidh sé an tsaoirse dóibh a bheith chomh mínéata agus chomh cruthaitheach agus is mian leo a bheith, i dtimpeallacht shlán, thaitneamhach, fháilteach, Ghaelach.
Tacóidh na gníomhaíochtaí a chuirfidh ‘Babaithe Cultúir’ ar fáil le féinmhuinín agus scileanna idirphearsanta agus teicniúla na leanaí óga a fhorbairt, chomh maith le deis a thabhairt duitse am duine le duine a chaitheamh le do pháiste ar bhealach suntasach. 

Costas £4 an seisiúin do pháiste le lacáiste £2 do pháiste eile. Caithfidh duine fásta a bheith le páistí agus caithfear áit a chur in áirithe. 

 

Every Tuesday morning from 10-12 the Cultúrlann Gerard Dillon Gallery welcomes all parents and carers with their little ones aged 0-4 for art and culture! 

Each week a different fun and creative activity will be designed and delivered by professional artists, alongside reading and drawing areas. Sessions begin on Tuesday 25th February 2020 and continue for 4 weeks. All levels of Irish welcome.

  • Week 1 (25 Feb) – Let's explore music & rhythm 
  • Week 2 (3 March) – Let's explore texture
  • Week 3 (10 March)– Let's explore our imaginations (*part of Belfast Children's Festival) 
  • Week 4 (24 March)– Let's explore shape & colour

The range of interactive and creative experiences of Babaithe Cultúir supports young children’s creative expression, enabling them to try new things, and giving them the freedom to get as messy and as creative as they want, in a safe, fun and welcoming Irish language environment. 
The activities behind Babaithe Cultúir will help to build very young children’s self-confidence, interpersonal and technical skills as well as offering a wonderful way to spend one-on-one time with your child. 

Cost is £4 per child per session with discount of £2 for each additional child. All children must be accompanied by an adult and booking is required. Max 3 children per 1 adult

 

 

An Cultúrlann

216 Falls Road
Belfast
BT12 6AH
United Kingdom